İmar Düzenlemesi

Güneşin girmediği yere doktor  girer”  sözünden yola çıkarak,kentimiz deki yeni yapılaşma da binaların siluetinin diğer binaların D vitamini kaynağı güneşine engel olmayacak ölçüde imar ve yapılarla hem şık, hem de sağlıklı görünüm kazandıracağız.Bu projemizsağlıklınesillerin büyümesinedeolanak sağlayacak.Yerleşim alanların da tarihi  yapı olarak adlandırılan binaların restorasyonu sağlanacağı gibi uyum sürecinde de eski mahallelerimiz kentsel dönüşüm de Altınordu’muzun yeni yüzü olmaya aday olacaktır.İmar düzenlememizde finans merkezleri,alışverişmerkezleriveotelgibiyatırımlarlayeniticaretmerkezlerioluşturacağız.Komşuluk bağlarının daha güçlü olacağı,ülkededemodelolarakgösterilecekbirAltınorduimarplanıgeliştireceğiz.