Kati Atik Toplama

Yeşili ve mavisi ile ruhu okşayan,iki ahengin buluşma noktası,  incimiz,   Ordu’muz için emektar çalışma arkadaşlarımızla gece-gündüz demeden oksijen diyarı mızın havasını,suyunu,doğasınıkorumakadınaenbüyükgörevimizkatıatıklarımızınyenidenayrıştırılarakdoğayıkoruyarak,kirletmeden kullanıma kazandırılmasıdır.Çok çağdaş bu proje ile dünya da büyük bir ticaret hacmi yakalanmıştır.Katıatıkayrıştırmatesisiolmayanülkelerkatıatıklarınıbutesislere sahip ülkelere satarken para ödüyor.Alan ülke ise hem ısınma maliyetini düşürüyor hem de katı atık ayrıştırma tesisinden ötürü ülke gelirine ham madde ve ekonomik katkı sağlıyor.Bu düşünceyle duruma baktığımız da Karadeniz’in incisi dediğimiz Ordu’muzda“Altınordu”muz örnek bir ilçe  belediyesi profili oluşturacaktır.Çöp sorununa büyük ölçüde katkı sağlayacağı gibi çizgimizi fark edilebilir bir şekilde çok daha üst sıralara taşıyacaktır.Mahalle ve köylerimizin katı atıklarını,kuracağımız geniş ekibimizle periyodik olarak sürekli toplayacağız.