Organize Sanayi Bölgesi

Bir kentin gelişmişliği sanayisinden belli olur.Dünyada,ülkeler profili hep sanayisi ile doğru orantılıdır. Mademki Karadeniz’in incisi Altınordu’muz diyoruz,bunda en önemli unsur sanayisidir. Mevcut sanayimizin alan olarak yetersizliği gözlenmektedir.Daha geniş ve çok amaçlı bir organize sanayi Altınordu’muzun vizyonunu yüceltecektir.