ETİK KOMİSYON FAALİYET RAPORU


ALTINORDU BELEDİYESİ
ETİK KOMİSYON FAALİYET RAPORU
  1. 07/10/2020 tarihli ve 17293 sayılı Başkanlık Onayı ile kurulan Belediyemiz Etik Komisyonu, görevin itibarına ve niteliğine uygun bir şekilde, Başkan Yardımcısı başkanlığında, üye olarak Hukuk İşleri Müdürü ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdüründen oluşturulmuştur.  
  2. Etik Komisyonun sekretaryasını yürütülecek bir personelin görevlendirilmesi sağlanmıştır.
  3. Etik Davranış İlkeleri çerçevesinde amaç ve misyonumuza bağlı, kurumun etik değerlerine uygun, doğru, adil, saydam, tarafsız, hesap verebilir ve etkin kararlar doğrultusunda işlem tesis edilmektedir.     
  4. Covid-19 virüsünün yayılması ve mutasyona uğrayarak yeni varyantların oluşması sonucu artan bulaşıcılığıyla birlikte Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riskler göz önünde bulundurulduğunda, hastalığın yayılım hızının kurumumuz ve ilçemizde kontrol altında tutabilmek amacıyla 2020 ve 2021 yılları içerisinde yapılan mesleki, kişisel gelişim ve sağlık alanlarında planlanan “Kamu Yönetiminde Etik ve Kamu Görevlileri Etik İlkeleri”  programlarımız ertelenmiştir.
  5. 2021 yılı içerisinde Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi bütün personelimize imzalatılmış olup, özlük dosyalarında saklanmaktadır.
  6. 5176 Sayılı Kanun’un Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişim Yapılması Hakkındaki Kanun’a dayanılarak çıkarılan ve 13/04/2005 tarihinde yürürlüğe giren “Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Esasları Hakkında Yönetmelik” doğrultusunda kamuda etik kültürünü yerleştirerek, çalışanlarımızın görevlerini etik ilkeler kapsamında yürütmelerini sağlamak suretiyle, etik kuralları amacına uygun şekilde benimsemeleri,  çalışmalarında, yaşantılarında, topluma ve çevrelerine örnek teşkil etmeleri amaçlanmaktadır
  7. Kurumumuz Etik Kuruluna 2020 ve 2021 yılları içerisinde herhangi bir şikayete konu başvuru olmamıştır.

        07/10/2020 tarihli ve 17293 sayılı Başkanlık Onayı ile kurulan Kurumumuz Etik Komisyonu minvalinde, Etik davranışın önemine inanan Belediyemiz, etik mevzuatı ile kendisine verilen görevleri yerine getirmekte gösterdiği duyarlılığı bundan böyle de aynı şekilde sürdürmeye devam edecektir.            

   03/01/2022

MEVZUAT

  • Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişim Yapılması Hakkındaki Kanun (5176 Sayılı Kanun )
  • Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Esasları Hakkındaki Yönetmelik

ETİK KOMİSYON FAALİYET RAPORU