Altınordu Belediye Başkanlığından Bildirilmiştir.

2014 Yılı Emlak Vergisi ile İşyerlerine ait Çevre Temizlik Vergisi 1.Taksit ödeme süresi 31 MAYIS CUMARTESİ günü sona erecektir.


Mükelleflerşmşzşn mağdur olmamaları için Bina, Arsa ve Arazi Vergileri ile İşyerlerine ait Çevre Temizlik ödemeleri gerekmektedir. Vergilerini süresinde ödemeyen mükelleflerimizin 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun Hükümleri çerçevesinde geçikme zammı ile ödemek zorunda kalacaklardır.
Sayın Halkımıza önemle duyurulur.