Altınordu Belediye Meclisi Göreve Hazır

meclisAltınordu Belediye Meclisi’nde 2014-2019 döneminde değişim ve dönüşümü gerçekleştirecek Meclis Başkanvekilleri ile Encümen ve İhtisas Komisyonları Üyelerinin isimleri belli oldu.

 

 

 

 

 

 Belediye Başkanı Engin Tekintaş’ın başkanlığındaki mecliste, Başkanvekilleri, Divan Katipleri, 2014 yılında görev yapacak Encümen ve 9 komisyonun üyelik seçimleri yapıldı. Komisyon isimlerinin ve üye tespitlerinin belirlenmesinin ardından, Meclis Başkanvekilleri, Divan Katipleri ile Encümen seçimleri gizli oyla yapılırken, Komisyon Üyelerinin seçimleri açık oyla yapıldı.

meclis2

Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş’ın başkanlığındaki mecliste, İhtisas Komisyonlarına  ve Birliklere  Ait Meclis Üye  Listesi şu isimlerden oluştu;

 

 

 

 

Meclis I.Başkanvekili Celal Tezcan (AK Parti) Meclis II. Başkanvekili Sebayittin Gürbüz (AK Parti), Meclis Katip Üye Seçimi; Engin Hekim (AK Parti), Damla Turan (AK Parti), Tuğba Kılıç (AK Parti),  Namık Kemal Karadeniz (AK Parti), Encümen Üye Seçimi; Celal Tezcan (AK Parti), Sebayittin Gürbüz (AK Parti),  Engin Hekim (AK Parti).

                                  

İHTİSAS KOMİSYONLARI;

İmar Komisyonu; Engin Hekim, Mustafa Ateş, Mustafa Şenocak, Damla Turan (AK Parti), Duygu Canik (CHP), Plan ve Bütçe Komisyonu; Tuğba Kılıç, Avni Baytar, Sebayittin Gürbüz, İshak Azaklı (AK Parti), Gürsel Erkoç (CHP), Numarataj-Tarife ve Mali Komisyonu; Mustafa Ateş, Namık Kemal Karadeniz (AK Parti), Recai Başar (CHP),  Hukuk Komisyonu; Süleyman Tomakin, Rabia Gözpınar  (AK Parti), Ulaş Kefeli (CHP), Sosyal ve Kültürel İşler Komisyonu; Selim Odabaşı, Şenol Erdoğdu (AK Parti), Gülbey Demirci (CHP), Kadın – Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu; Rabia Gözpınar, Celal Tezcan (AK Parti), E. Sibel Yılmaz (CHP), Gençlik ve Spor Komisyonu; Ertan Bakır, Selim Altaş (AK Parti), Hasan Karamustafaoğlu (CHP),  Sağlık ve Sosyal Hizmetler Komisyonu;Hayati Öztürk, Süleyman Tomakin (AK Parti), Filiz Katırcıoğlu (CHP), Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Komisyonu; Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Evli (AK Parti), Barış Sağra (CHP) seçildi.

Tarihi Kentler Birliğine Üye Seçimi; Belediye Başkanı Engin Tekintaş (Doğal Üye-AK Parti), Engin Hekim (Asıl Üye-AK Parti), Mustafa Ateş (Yedek Üye- AK Parti)

 

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliğine Üye Seçimi; Belediye Başkanı Engin Tekintaş (Asıl Üye-AK Parti),  Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Şaşmaz (Asıl Üye-AK Parti), Hayati Öztürk (Yedek Üye-AK Parti) Tuğba Kılıç (Yedek Üye- AK Parti)

 

Ordu Turizm Alt Yapı Hizmet Birliğine (ORTAB) Üye Seçimi; Belediye Başkanı Engin Tekintaş (Doğal Üye), Ertan Bakır, İshak Azaklı, Rabia Gözpınar, Tuğba Kılıç (Asıl Üye  – AK Parti)

 

Hacizli Gayrimenkullerin Satış Komisyonuna Üye Seçimi; Rabia Gözpınar, Engin Hekim (AK Parti)