Duyurular

İlan Tutanağı (Durugöl Mahallesi G39-B-04-A-3-C Uygulama İmar Planı Paftası, 1303 ada, 9 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği)

Altınordu Belediye Meclisince 04/01/2019 tarih 2019/04 sayılı karar no ve Ordu Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/03/2019 tarih 2019/50 sayılı kararı ile uygun görülen, ” Durugöl Mahallesi G39-B-04-A-3-C Uygulama İmar Planı Paftası, 1303 ada, 9 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ” 27.03.2019 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

Detaylar için tıklayınız »