Müdürlükler

 

 özel kalem Özel Kalem Müdürlüğü
Günlük çalışma programının yapılması, düzenli-verimli telefon haberleşmesi ile randevu trafiğinin sağlanması ve çeşitli toplantılar düzenlenmesi işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlar.
Detaylar için tıklayınız
yazı-işleri Yazı İşleri Müdürlüğü
Kararların yazım ve onaylarının takibinden, gelen giden evrakların kontrollü bir şekilde teslim alınması ve ilgili birimlere gönderilmesinden, kuruma gelen ve kurumdan gidecek olan her türlü evrakın gerekli işlemlerini yapmaktan sorumludur.
Detaylar için tıklayınız
mali-hizmetler Mali Hizmetler Müdürlüğü
Belediye gelir-gider bütçelerine ait kayıtları bilgisayar ortamına aktarır, ödenek takibi yapar
Detaylar için tıklayınız
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
İnsan kaynakları ve eğitim müdürlüğü’nün görev alanını, sorumluluk ve yetkilerini, görevlerin yerine getirilişi ve yetkilerin kullanımında başvurulacak yöntemleri belirler.
Detaylar için tıklayınız
bilgi-işlem Bilgi İşlem Müdürlüğü
Altınordu belediyesinde mevcut olan müdürlüklerin yazılım, donanım, program ihtiyaçları ile ilgili teknik destek de bulunmaktadır
Detaylar için tıklayınız
basın-yayın Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Müdürlüğün faaliyet raporlarını hazırlar ve takibini yapar. Yıllık bütçesini hazırlar ve takibini yapar. Müdürlük adına bütün resmi evrakları alır ve deftere kaydeder.
Detaylar için tıklayınız
temizlik Temizlik İşleri Müdürlüğü
Çevreyi ve çevre sağlığını korumaya, iyileştirmeye ve güzelleştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunur, plan ve projeler hazırlar, yürütülen faaliyetlere katkı sağlar.
Detaylar için tıklayınız
İMAR İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Altınordu Belediyesi adına kayıtlı olan gayrimenkullerin takip ve tesciline dair işlemlerin yürütülmesini ve belediyemize ait gayrimenkullerin tespit edilerek özel ve tüzel kişiler tarafından işgal ettirilmemesini sağlar.
Detaylar için tıklayınız
fenişleri Fen İşleri Müdürlüğü
Her türlü yatırım için, proje, keşif, ihale işlerinin yürütülmesi ve sonuçlandırılması, ihale ile ilgili ödemelerin yapılmasını sağlar.
Detaylar için tıklayınız
park-bahçe Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Park ve Bahçeler müdürlüğümüzün hedef ve amacı şehrimizdeki yeşil alanların, park ve çocuk bahçelerinin sayısını artırmak, mevcutlarının bakımını yaparak daha iyi hizmet vermek görevlerimiz arasındadır.
Detaylar için tıklayınız
destek-hizmetler Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Müdürlüklerden gelen talepleri kamu ihale kurumunun belirlediği senelik parasal limitler çerçevesinde piyasa araştırması yapar.
Detaylar için tıklayınız
hukuk-işleri Hukuk İşleri Müdürlüğü
Müdürlük içi yönergeler yayınlar. Gelen idari ve adli evrakın, ilgili personele dağıtımını yapar. Müdürlük personelinin özlük ve sicillerini düzenler.
Detaylar için tıklayınız
RUHSAT-DENETİM Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Umuma açık işyerleri, sıhhi işyerleri ile 2. ve 3. sınıf gayri sıhhi müessese işyerlerine, işyeri açama ve çalışma ruhsatı düzenler.
Detaylar için tıklayınız
 zabıta Zabıta Müdürlüğü
Belediye Zabıtası, İlçenin Düzenini Muhafaza Etmek, İlçe Halkının Esneklik Sağlık Ve Huzurunu Korumak,Yetkili Organların Bu Amaçla Alacakları Kararları Uygulamaktır.
Detaylar için tıklayınız
 insan-kaynakları Teftiş Kurulu Müdürlüğü
Kamu hizmetlerinin geliştirilip etkinleştirilmesini, verimlilik ve performansın artırılmasını, belediyenin mevzuat, plan, program ve projelere uygun çalışmasını sağlar.
Detaylar için tıklayınız
 kültür Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Kültürel ilişkilerin geliştirilmesi ve değerlerin korunması ile gerekli çalışmaları yapar, bu çalışmalara üniversitelerin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, sivil toplum kuruluşları ve uzman kişilerin katılımını sağlar.
Detaylar için tıklayınız
 muhtar Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
Detaylar için tıklayınız