Stratejik Plan

baskan130 Mart 2014 Yerel Seçimler sonucunda kurulan Belediyemizde ortak sevdamızla, Altınordu’nun aydınlık yarınlarını el ele, gönül gönüle inşa etme yolunda kararlı ve azimli adımlarla yürümek üzere yola çıktık. Geleceğimize sahip çıkma ve çocuklarımıza daha iyi bir gelecek bırakma yolunda bir adımı daha geride bıraktığımızı, Altınordu Belediyesinin 2015-2019 Stratejik Planını tamamlamış olduğumuzu sizlere duyurmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Daha önce de çeştli vesilelerle sizlere duyurduğumuz, 2014 Haziran ayında başlatılan Stratejik Planlama çalışmaları, son derece önem verdiğimiz kurumsal dönüşümün gerçekleştirilmesi için önemli bir safhadır. Kurumsal Dönüşümün amacı; verimli kaynak kullanımı, hizmet süreçleri, karar alma, yönetim ve denetimde etkinliği sağlamak; yeni yasal düzenlemelerle uyumlu, katılımcı, şeffaf ve hesap verilebilir bir yönetim sistemi oluşturmaktır. Bu amaç doğrultusunda, Stratejik Planlama, Hizmet Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Performans Yönetimi ile Tanıtım ve Halkla İlişkiler olmak üzere beş ana başlık altında sürdürülmekte olan çalışmaların Stratejik Planlama kısmı tamamlanmış bulunmaktadır. Altınordu Belediyesinin 2015-2019 dönemine ilişkin beklentilerini, iç ve dış çevre analizi ile tutarlı olarak yürüteceğimiz çalışmalar sayesinde kamusal kaynakları daha etkin, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanarak gerçekleştireceğiz. Şöyle ki; Stratejik Plan tüm çalışmalarımızı edecek, ortak bir amaca yöneltecek; yani, vizyonumuzu gerçekleştirmeye odaklayacaktır. Bir başka ifadeyle Stratejik Plan bizim pusulamız yani; neyi, niçin ve nasıl yapacağımızı hatırlatan bir kılavuz olacaktır. Böylece, varmak istediğimiz noktaya en kısa yoldan, en hızlı şekilde ve kaynak israfına yol açmadan ulaşmış olacağız.

     Stratejik Planın bir başka yararı ise, şeffaflık ve hesap verebilirliğe katkısıdır. Stratejik Planile esasen sizlere ait olan kaynakları, sizler adına nasıl kullandığımızı şeffaf bir şekilde izleyebilecek ve performansımızı denetleyebileceksiniz. Bu manada, Stratejik Plan hemşehrilerimize verilmiş bir taahhüttür. Bizlere güvenerek Altınordu’nun geleceğini emanet ettiniz.Biz de neyi, niçin ve nasıl yapacağımızı belirlerken sizlere sorduk. Şimdi de söylediklerinizi yapıp yapmadığımızı denetlemeniz için yazılı olarak taahhütte bulunuyoruz. Stratejik Planda 2015-2019 dönemine ait tüm faaliyet ve projelerimizi bulabilecek, bunların hangi stratejik amaçla ve hangi stratejik hedefle bağlantılı olduğunu görebileceksiniz. Ayrıca her bir faaliyet ve proje için ne kadar kaynak kullanılacağını da bileceksiniz. Kuşkusuz bu kamu yönetim anlayışında büyük bir dönüşümü yansıtmaktadır. Son olarak, Stratejik Planlama sürecinde katkı sağlayan ve emek veren tüm hemşehrilerimize, çalışanlarımıza, sivil toplum örgütlerine, kamu sektörü ve özel sektör temsilcilerine şükranlarımı sunuyorum. Gelecek nesillere devretmekten gurur duyacağımız bir Altınordu dileğiyle…

Celal TEZCAN

Altınordu Belediye Başkanı

 

pdf

 

Pdf  2015-2019 YILLARI STRATEJİK PLANI

ebook-icon   E-Kitap  2015 – 2019 YILLARI STRATEJİK PLANI