Uygulama İmar Planı Değişikliği

01.04.2019

01.04.2019

Altınordu Belediye Meclisince 04/01/2019 tarih 2019/03 sayılı karar no ile uygun görülen ve Ordu Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/03/2019 tarih 2019/52 sayılı kararı ile değiştirilerek uygun görülen, ” Bucak Mahallesi G39-B-03-D-2-B Uygulama İmar Planı Paftası, 5129 ada, 1 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ” 01.04.2019 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

Altınordu Belediye Meclisince 04/01/2019 tarih 2019/01 sayılı karar no ile uygun görülen ve Ordu Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/03/2019 tarih 2019/51 sayılı kararı ile değiştirilerek uygun görülen, ” Şahincili (Akyazı) Mahallesi G39-B-04-A-4-D Uygulama İmar Planı Paftası, 755 ada, 19 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ” 01.04.2019 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

29.03.2019

29.03.2019

Altınordu Belediye Meclisince 01/02/2019 tarih 2019/17 sayılı karar no ve Ordu Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/03/2019 tarih 2019/75 sayılı kararı ile uygun görülen, ” Cumhuriyet Mahallesi G39-B-05-A-4-C Uygulama İmar Planı Paftası, 823 ada, 5-6-7-8-9 ve 10 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ” 29.03.2019 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.
Görsel için tıklayınız

Altınordu Belediye Meclisince 04/01/2019 tarih 2019/02 sayılı karar no ve Ordu Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/03/2019 tarih 2019/47 sayılı kararı ile uygun görülen, ” Şahincili Mahallesi G39-B-03-C-1-C Uygulama İmar Planı Paftası, 964 ada, 38 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ” 29.03.2019 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.
Görsel için tıklayınız

27.03.2019

27.03.2019

Altınordu Belediye Meclisince 04/01/2019 tarih 2019/04 sayılı karar no ve Ordu Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/03/2019 tarih 2019/50 sayılı kararı ile uygun görülen, ” Durugöl Mahallesi G39-B-04-A-3-C Uygulama İmar Planı Paftası, 1303 ada, 9 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ” 27.03.2019 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

27.02.2019

27.02.2019

Altınordu Belediye Meclisince 07/12/2018 tarih 2018/176 sayılı karar no ile ret edilen, Ordu Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/02/2019 tarih 2019/23 sayılı kararı ile değiştirilerek uygun görülen, ” Cumhuriyet Mahallesi G39-B-04-B-3-D / G39-B-04-C-2-A Uygulama İmar Planı Paftası, 1615 ada, 1-2 ve 3 nolu parseller ile 2833 ada, 1-2-3-4 ve 5 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ” 27.02.2019 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

30.11.2018

30.11.2018

ASKIYA ÇIKIŞ TARİHİ 30.11.2018; Altınordu Belediye Meclisince 02/11/2018 tarih 2018/167 sayılı karar no ve Ordu Büyükşehir Belediye Meclisinin 20/11/2018 tarih 2018/303 sayılı kararı ile uygun görülen, ” Şahincili Mahallesi G39-B-03-C-3-A uygulama İmar Planı Paftası, 1860 ada, 20 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ” 30.11.2018 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.Görsel için tıklayınız

ASKIYA ÇIKIŞ TARİHİ 30.11.2018; Altınordu Belediye Meclisince 05/10/2018 tarih 2018/147 sayılı karar no ve Ordu Büyükşehir Belediye Meclisinin 20/11/2018 tarih 2018/302 sayılı kararı ile uygun görülen, ” Karacaömer Mahallesi G39-B-08-A-3-B uygulama İmar Planı Paftası, 145 ada, 19 ve 20 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ” 30.11.2018 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.Görsel için tıklayınız

ASKIYA ÇIKIŞ TARİHİ 30.11.2018; Altınordu Belediye Meclisince 02/11/2018 tarih 2018/168 sayılı karar no ve Ordu Büyükşehir Belediye Meclisinin 20/11/2018 tarih 2018/304 sayılı kararı ile uygun görülen, ” Karacaömer Mahallesi G39-B-08-A-1-B, G39-B-08-A-1- C, G39-B-08-A-2-A, G39-B-08-A-2-D uygulama Ġmar Planı Paftası, 115 ada, 15, 17, 19 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ” 30.11.2018 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.Görsel için tıklayınız

31.10.2018

31.10.2018

ASKIYA ÇIKIŞ TARİHİ 31.10.2018; Altınordu Belediye Meclisince 06/07/2018 tarih 2018/126 sayılı karar no ve Ordu Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/10/2018 tarih 2018/225 sayılı kararı ile uygun görülen, “Altınordu Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notları değişikliği” 31.10.2018 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.Görsel için tıklayınız

ASKIYA ÇIKIŞ TARİHİ 31.10.2018; Altınordu Belediye Meclisince 04/05/2018 tarih 2018/85 sayılı karar no ve Ordu Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/10/2018 tarih 2018/226 sayılı kararı ile uygun görülen, ” Şahincili Mahallesi G39-B-04-D-2A uygulama İmar Planı Paftası, 1738 Ada- 1,2,3,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 nolu parseller ve 1740 Ada- 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ” 31.10.2018 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır. Görsel için tıklayınız

30.10.2018

30.10.2018

ASKIYA ÇIKIŞ TARİHİ 30.10.2018; Altınordu Belediye Meclisince 06/07/2018 tarih 2018/127 sayılı karar no ve Ordu Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/10/2018 tarih 2018/228 sayılı kararı ile uygun görülen, ” Şahincili Mahallesi G39-B-04-D-1C uygulama İmar Planı Paftası, 2742 ada, 7 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ” 30.10.2018 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır. Görsel için tıklayınız

23.10.2018

23.10.2018

ASKIYA ÇIKIŞ TARİHİ 23.10.2018; Altınordu Belediye Meclisince 04/05/2018 tarih 2018/87 sayılı karar no ve Ordu BüyükĢehir Belediye Meclisinin 11/10/2018 tarih 2018/224 sayılı kararı ile uygun görülen, ” Karacaömer Mahallesi G39-B-08-B-1-C Uygulama Ġmar Planı Paftası, Ada No:1431, Parsel No: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10′da bulunan taşınmazlara ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ” 23.10.2018 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.Görsel için tıklayınız

01.10.2018

01.10.2018

ASKIYA ÇIKIŞ TARİHİ 01.10.2018; Altınordu Belediye Meclisince 06/07/2018 tarih 2018/128 sayılı karar no ve Ordu Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/09/2018 tarih 2018/202 sayılı kararı ile uygun görülen, ” Karapınar Mahallesi G39-B-04-D-4B uygulama İmar Planı Paftası, 1396 ada, 1 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ” 01.10.2018 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

21.09.2018

21.09.2018

ASKIYA ÇIKIŞ TARİHİ 21.09.2018; Altınordu Belediye Meclisince 06/07/2018 tarih 2018/129 sayılı karar no ve Ordu Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/09/2018 tarih 2018/203 sayılı kararı ile uygun görülen, ” Karapınar Mahallesi G39-B-04-D-2C uygulama İmar Planı Paftası, 2747 ada, 89 nolu parsel ve 5026 ada, 1 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ” 21.09.2018 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

30.07.2018

30.07.2018

ASKIYA ÇIKIŞ TARİHİ 30.07.2018; Altınordu Belediye Meclisince 01/06/2018 tarih 2018/115 sayılı karar no ve Ordu Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/07/2018 tarih 2018/160 sayılı kararı ile uygun görülen, ” Kayabaşı Mahallesi G39-B-04-C-3-B Uygulama İmar Planı Paftası, Ada No:2040, Parsel No:9 ve 10′da bulunan taşınmazlara ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ” 30.07.2018 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.Görsel için tıklayınız

26.07.2018

26.07.2018

ASKIYA ÇIKIŞ TARİHİ 26.07.2018; Altınordu Belediye Meclisince 01/06/2018 tarih 2018/110 sayılı karar no ile uygun görülmemiş ve Ordu Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/07/2018 tarih 2018/162 sayılı kararı ile uygun görülen, ” Durugöl Mahallesi G39-B-04- B-4-D Uygulama İmar Planı Paftası, Ada No:1699, Parsel No:1′de bulunan taşınmaza ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ” 26.07.2018 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.Görsel için tıklayınız

ASKIYA ÇIKIŞ TARİHİ 26.07.2018; Altınordu Belediye Meclisince 06/04/2018 tarih 2018/62 sayılı karar no ile uygun görülmemiş ve Ordu Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/07/2018 tarih 2018/163 sayılı kararı ile uygun görülen, ” Şahincili (Akyazı) Mahallesi G39-B-03-B-3-C Uygulama İmar Planı Paftası, Ada No: 2503, Parsel No: 3′te bulunan taşınmaza ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ” 26.07.2018 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.Görsel için tıklayınız

ASKIYA ÇIKIŞ TARİHİ 26.07.2018; Altınordu Belediye Meclisince 02/02/2018 tarih 2018/24 sayılı karar no ile uygun görülmemiş ve Ordu Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/06/2018 tarih 2018/147 sayılı kararı ile uygun görülen, ” Cumhuriyet Mahallesi G39-B04-B-3-D Uygulama İmar Planı Paftası, Ada No: 2194, Parsel No: 1′de bulunan taşınmaza ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ” 26.07.2018 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.Görsel için tıklayınız

ASKIYA ÇIKIŞ TARİHİ 26.07.2018; Altınordu Belediye Meclisince 01/06/2018 tarih 2018/112 sayılı karar no ile uygun görülmemiş ve Ordu Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/07/2018 tarih 2018/156 sayılı kararı ile uygun görülen, ” Eskipazar Mahallesi G39-B-08- B-2-C / G-39-B-08-B-2-D Uygulama İmar Planı Paftası, Ada No:2523, Parsel No:11 ve Ada No:2527, Parsel No:4′te bulunan taşınmazlara ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ” 26.07.2018 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.Görsel için tıklayınız

24.07.2018

24.07.2018

ASKIYA ÇIKIŞ TARİHİ 24.07.2018; Altınordu Belediye Meclisince 01/06/2018 tarih 2018/114 sayılı karar no ile uygun görülmemiş ve Ordu Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/07/2018 tarih 2018/184 sayılı kararı ile uygun görülen, ” Şahincili (Akyazı) Mahallesi G39-B-04-A-3-C Uygulama İmar Planı Paftası, 1460 ada, 6 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ” 24.07.2018 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.Görsel için tıklayınız

20.07.2018

20.07.2018

ASKIYA ÇIKIŞ TARİHİ 20.07.2018; Altınordu Belediye Meclisince 01/06/2018 tarih 2018/111 sayılı karar no ve Ordu Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/07/2018 tarih 2018/161 sayılı kararı ile uygun görülen, ” Şahincili Mahallesi G39-B-04-D-4-A Uygulama İmar Planı Paftası, 2853 ada, 4 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ” 20.07.2018 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.Görsel için tıklayınız

ASKIYA ÇIKIŞ TARİHİ 20.07.2018; Altınordu Belediye Meclisince 04/05/2018 tarih 2018/86 sayılı karar no ile uygun görülmemiş ve Ordu Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/07/2018 tarih 2018/165 sayılı kararı ile değiştirilerek uygun görülen, ” Öceli Mahallesi G39-B-03-C-1-D Uygulama İmar Planı Paftası, 127 ada, 1 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ” 20.07.2018 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.Görsel için tıklayınız

ASKIYA ÇIKIŞ TARİHİ 20.07.2018; Altınordu Belediye Meclisince 04/05/2018 tarih 2018/84 sayılı karar no ve Ordu Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/07/2018 tarih 2018/158 sayılı kararı ile uygun görülen, ” Cumhuriyet Mahallesi G39-B-05-A-4-C Uygulama İmar Planı Paftası, 1046 ada, 2 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ” 20.07.2018 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.Görsel için tıklayınız

09.07.2018

09.07.2018

ASKIYA ÇIKIŞ TARİHİ 09.07.2018; Altınordu Belediye Meclisince 06/04/2018 tarih 2018/60 sayılı karar no ve Ordu Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/06/2018 tarih 2018/139 sayılı kararı ile uygun görülen, ” Altınordu İlçesinin muhtelif Mahallerinde hazırlanan UİP-102.123 Plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ” 09.07.2018 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

29.06.2018

29.06.2018

ASKIYA ÇIKIŞ TARİHİ 29.06.2018; Altınordu Belediye Meclisince 04/05/2018 tarih 2018/83 sayılı karar no ve Ordu Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/06/2018 tarih 2018/144 sayılı kararı ile uygun görülen, ” şahincili Mahallesi G39-B-04-A-4-A / G39-B-04-A-4-B Uygulama İmar Planı Paftası, 762 ada, 2 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ” 29.06.2018 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.Görsel için tıklayınız

25.06.2018

25.06.2018

ASKIYA ÇIKIŞ TARİHİ 25.06.2018; Altınordu Belediye Meclisince 06/04/2018 tarih 2018/61 sayılı karar no ve Ordu Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/06/2018 tarih 2018/140 sayılı kararı ile uygun görülen, ” Şahincili Mahallesi G39-B-04-D-2-D / G39-B-04-D-1-C Uygulama İmar Planı Paftası, 1244 ada, 9 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ” 25.06.2018 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.Görsel için tıklayınız

25.05.2018

25.05.2018

ASKIYA ÇIKIŞ TARİHİ 25.05.2018; Altınordu Belediye Meclisince 02/03/2018 tarih 2018/43 sayılı karar no ve Ordu Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/05/2018 tarih 2018/120 sayılı kararı ile uygun görülen, ” Şahincili Mahallesi G39-B-03-C-2-A / G39-B-03-C-2-B Uygulama İmar Planı Paftası, Parsel No: 3643-3644 ve 6033′te bulunan parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ” 25.05.2018 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

23.03.2018

23.03.2018

ASKIYA ÇIKIŞ TARİHİ 23.03.2018; Altınordu Belediye Meclisince 06/10/2017 tarih 2017/86 sayılı karar no ve Ordu Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/03/2018 tarih 2018/074 sayılı kararı ile uygun görülen, ” Karapınar Mahallesi G39B04D2C Uygulama İmar Planı Paftası, Ada No:2029, Parsel No:1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16; Ada No:2030, Parsel No:1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16; Ada No:2031, Parsel No:1-2-3-4-5-6- 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ” 23.03.2018 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.Görsel için tıklayınız

ASKIYA ÇIKIŞ TARİHİ 23.03.2018; Altınordu Belediye Meclisince 06/10/2017 tarih 2017/82 sayılı karar no ve Ordu Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/03/2018 tarih 2018/073 sayılı kararı ile uygun görülen, ” Akçatepe Mahallesi G39-B-05-D-1-B Uygulama İmar Planı Paftası, Ada No: 2522, Parsel No:6 ve Ada No:2701, Parsel No: 1′de bulunan parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ” 23.03.2018 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.Görsel için tıklayınız

ASKIYA ÇIKIŞ TARİHİ 23.03.2018; Altınordu Belediye Meclisince 02/02/2018 tarih 2018/22 sayılı karar no ve Ordu BüyükĢehir Belediye Meclisinin 13/03/2018 tarih 2018/062 sayılı kararı ile uygun görülen, ” Öceli Mahallesi G39-B-03-C-1-D Uygulama İmar Planı Paftası, Ada No: 126, Parsel No: 5 ve Ada No: 127, Parsel No: 17′de bulunan parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ” 23.03.2018 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.Görsel için tıklayınız

ASKIYA ÇIKIŞ TARİHİ 23.03.2018; Altınordu Belediye Meclisince 02/02/2018 tarih 2018/21 sayılı karar no ve Ordu Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/03/2018 tarih 2018/056 sayılı kararı ile uygun görülen, ” Şahincili (Akyazı) Mahallesi G39-B-04-A-4-D Uygulama İmar Planı Paftası, Ada No: 1297, Parsel No: 28′de bulunan parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ” 23.03.2018 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.Görsel için tıklayınız

ASKIYA ÇIKIŞ TARİHİ 23.03.2018; Altınordu Belediye Meclisince 05/01/2018 tarih 2018/01 sayılı karar no ve Ordu Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/03/2018 tarih 2018/060 sayılı kararı ile uygun görülen, ” Selimiye Mahallesi G39-B-03-B-4-D Uygulama İmar Planı Paftası, Ada No: 329, Parsel No: 3′te bulunan parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ” 23.03.2018 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.Görsel için tıklayınız

21.03.2018

21.03.2018

ASKIYA ÇIKIŞ TARİHİ 21.03.2018; Altınordu Belediye Meclisince 02/02/2018 tarih 2018/26 sayılı karar no ve Ordu Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/03/2018 tarih 2018/061 sayılı kararı ile uygun görülen, ” Cumhuriyet Mahallesi G39-B-05-D-2-A Uygulama İmar Planı Paftası, 2098 ada, 4-5-6 ve 7 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planı Değişikliği ” 21.03.2018 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.Görsel için tıklayınız

08.03.2018

08.03.2018

ASKIYA ÇIKIŞ TARİHİ 08.03.2018; Altınordu Belediye Meclisince 10/11/2017 tarih 2017/99 sayılı karar no ve Ordu Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/02/2018 tarih 2018/054 sayılı kararı ile uygun görülen, şahincili Mahallesi G39B04A4C Uygulama İmar Planı Paftası, 815 ada, 13 nolu parsele iliĢkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ” 08.03.2018 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.Görsel için tıklayınız

ASKIYA ÇIKIŞ TARİHİ 08.03.2018; Altınordu Belediye Meclisince 06/10/2017 tarih 2017/87 sayılı karar no ve Ordu Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/02/2018 tarih 2018/39 sayılı kararı ile uygun görülen, ” Eskipazar Mahallesi G39B08B2D Uygulama İmar Planı Paftası, 134 ada, 1 nolu parsel ve 135 ada 3 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ” 08.03.2018 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.Görsel için tıklayınız

ASKIYA ÇIKIŞ TARİHİ 08.03.2018; Altınordu Belediye Meclisince 06/10/2017 tarih 2017/88 sayılı karar no ve Ordu Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/02/2018 tarih 2018/025 sayılı kararı ile uygun görülen, ” Akçatepe Mahallesi G39B05A3D Uygulama İmar Planı Paftası, 1189 ada, 21 ve 22 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ” 08.03.2018 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.Görsel için tıklayınız

31.01.2018

31.01.2018

ASKIYA ÇIKIŞ TARİHİ 31/01/2018; Altınordu Belediye Meclisince 10/11/2017 tarih 2017/98 sayılı karar no ve Ordu Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/01/2018 tarih 2018/06 sayılı kararı ile uygun görülen, ” Subaşı Mahallesi 607 ada, 12 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ” 31/01/2018 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır. Görsel için tıklayınız

11.01.2018

11.01.2018

ASKIYA ÇIKIŞ TARİHİ 11/01/2018; Altınordu Belediye Meclisince 06/10/2017 tarih 2017/83 sayılı karar no ve Ordu Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/12/2017 tarih 2017/309 sayılı kararı ile uygun görülen, ” Bayadı – Sağırlı ve Zafer Mahallelerini kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ” 11/01/2018 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır. Görsel için tıklayınız

27.12.2017

27.12.2017

ASKIYA ÇIKIŞ TARİHİ 27/12/2017; Altınordu Belediye Meclisince 06/10/2017 tarih 2017/79 sayılı karar no ve Ordu Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/12/2017 tarih 2017/295 sayılı kararı ile uygun görülen, ” Şahincili Mahallesi 1579 ada, 13 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ” 27/12/2017 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

ASKIYA ÇIKIŞ TARİHİ 27/12/2017; Ordu Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/12/2017 tarih 2017/298 sayılı kararı ile uygun görülen, ” Bucak Mahallesi 904 ada, 9-10-11-12-13- 14 ve 2515 ada, 1-2-3-4-5-6-7 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ” 27/12/2017 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

04.07.2017

04.07.2017

ASKIYA ÇIKIŞ TARİHİ 04/07/2017; Altınordu İlçesi, Pin UİP: 102,97 numaralı, Altınordu İlçesi 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde 140 adet itiraz dilekçesi gelmiş olup Ordu Büyükşehir Belediyesinin 16/05/2017 tarih ve 2017/123 sayılı meclis kararına istinaden 52 Nolu Dilekçe (Karacaömer Mah. 115 Ada-22 Parsel); 84 Nolu Dilekçe (Akyazı Mah. 3791 Parsel); 103 Nolu Dilekçe (Karapınar Mah. 2747 Ada-37 Parsel); 104 Nolu Dilekçe (Karapınar Mah. 2747 Ada-35 Parsel); 105 Nolu Dilekçe (Karapınar Mah. 2747 Ada-73 Parsel); 110 Nolu Dilekçe (Karapınar Mah. 2747 Ada-36 Parsel); 111 Nolu Dilekçe (Karapınar Mah. 2747 Ada-73 Parsel); 137 Nolu Dilekçe (Akyazı Mah. 650 Ada-28 Parsel)’in itirazları kabul edilmiştir.

02.03.2017

02.03.2017

ASKIYA ÇIKIŞ TARİHİ 02/03/2017; Altınordu Belediye Meclisince 09/02/2017 tarih 2017/20 sayılı karar no ve Ordu Büyükşehir Belediye Meclisinin 20/02/2017 tarih 2017/043 sayılı kararı ile uygun görülen, ” Altınordu İlçesi 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı ” 02/03/2017 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

05.01.2017

05.01.2017

ASKIYA ÇIKIŞ TARİHİ 05/01/2017; Altınordu Belediye Meclisince 07/10/2016 tarih 2016/91 sayılı karar no ve Ordu Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/12/2016 tarih 2016/303 sayılı kararı ile uygun görülen, ” Şahincili Mahallesi 1447 ada, 17 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ” 05/01/2017 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

02.01.2017

02.01.2017

ASKIYA ÇIKIŞ TARİHİ 02/01/2017; Altınordu Belediye Meclisince 07/10/2016 tarih 2016/92 sayılı karar no ve Ordu Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/12/2016 tarih 2016/306 sayılı kararı ile uygun görülen, Cumhuriyet Mahallesi 2812 ada, 1 nolu parsele ilişkin1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği  02/01/2017 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

ASKIYA ÇIKIŞ TARİHİ 02/01/2017; Altınordu Belediye Meclisince 07/10/2016 tarih 2016/90 sayılı karar no ve Ordu Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/12/2016 tarih 2016/308 sayılı kararı ile uygun görülen, Akçatepe Mahallesi 1708 ada, 4-5- 6-7 ve 8 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 02/01/2017 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

25.08.2016

25.08.2016

ASKIYA ÇIKIŞ TARİHİ 25/08/2016;Altınordu Belediye Meclisince 06/06/2016 tarih 2016/67 sayılı karar no ve Ordu Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/08/2016 tarih 2016/198 sayılı kararı ile uygun görülen, ” Akçatepe Mahallesi 2083 ada, 28 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” 25/08/2016 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

29.07.2016

29.07.2016

ASKIYA ÇIKIŞ TARİHİ 29/07/2016; Altınordu Belediye Meclisince 06/05/2016 tarih 2016/48 sayılı karar no ve Ordu Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/07/2016 tarih 2016/168 sayılı kararı ile uygun görülen, ” Subaşı Mahallesi 2689 ada, 1-2 ve 3 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” 29/07/2016 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

28.06.2016

28.06.2016

ASKIYA ÇIKIŞ TARİHİ 27/06/2016; Altınordu Belediye Meclisince 01/04/2016 tarih 2016/30 sayılı karar no ve Ordu Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/06/2016 tarih 2016/141 sayılı kararı ile uygun görülen, ” Şahincili Mahallesi 1030 ada, 2 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” 27/06/2016 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır. 

09.06.2016

09.06.2016

ASKIYA ÇIKIŞ TARİHİ 07/06/2016; Altınordu Belediye Meclisince 01/04/2016 tarih 2016/29 sayılı karar no ve Ordu Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/05/2016 tarih 2016/125 sayılı kararı ile uygun görülen, ” Aziziye Mahallesi 375-376 ve 377 adalarda ve Saray Mahallesi 557 adaya ilişkin 1/1000 ölçekli Islah İmar Planı” 07/06/2016 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

26.04.2016

26.04.2016

ASKIYA ÇIKIŞ TARİHİ 26/04/2016; Altınordu Belediye Meclisince 05/02/2016 tarih 2016/10 sayılı karar no ve Ordu Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/04/2016 tarih 2016/090 sayılı kararı ile uygun görülen, ” Şahincili Mahallesi 2630 ada, 17 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” 24/03/2016 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

25.03.2016

25.03.2016

ASKIYA ÇIKIŞ TARİHİ 25/03/2016; Altınordu Belediye Meclisince 04/01/2016 tarih 2016/01 sayılı karar no ve Ordu Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/03/2016 tarih 2016/060 sayılı kararı ile uygun görülen, ” Şahincili Akyazı Mevkii, Sanayi Çıkışı, Çıraklık Okulu yanı ve Sanayi Girişi Benzinlik yanı G39-B-4C-1A pafta; Karapınar Mahallesi, Taşköprü Mevkii, O.B.B Mezbahanesi civarı G39-B-4C-1B pafta; Şahincili Mahallesi, Akyazı Mevkii Karşıyaka İlköğretim Okulu yanı ve Karşıyaka Bulvarı G39-B-4D-2A paftalara ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği”25/03/2016 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

ASKIYA ÇIKIŞ TARİHİ 25/03/2016; Altınordu Belediye Meclisince 08/02/2016 tarih 2016/17 sayılı karar no ve Ordu Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/03/2016 tarih 2016/070 sayılı kararı ile uygun görülen, ” Şahincili Mahallesi 1293 ada, 2 nolu parsel ve 1161 ada, 10 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” 25/03/2016 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

24.03.2016

24.03.2016

ASKIYA ÇIKIŞ TARİHİ 24/03/2016; Altınordu Belediye Meclisince 04/01/2016 tarih 2016/02 sayılı karar no ve Ordu Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/03/2016 tarih 2016/065 sayılı kararı ile uygun görülen, ” Karacaömer Mahallesi 156 ada, 34 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” 24/03/2016 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

02.02.2016

02.02.2016

ASKIYA ÇIKIŞ TARİHİ 02/02/2016; Altınordu Belediye Meclisince 04/12/2015 tarih 2015/146 sayılı karar no ve Ordu Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/01/2016 tarih 2016/010 sayılı kararı ile uygun görülen, ” Karapınar Mahallesi 1149 ada, 4 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” 02/02/2016 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

ASKIYA ÇIKIŞ TARİHİ 02/02/2016; Altınordu Belediye Meclisince 04/12/2015 tarih 2015/148 sayılı karar no ve Ordu Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/01/2016 tarih 2016/009 sayılı kararı ile uygun görülen, ” Bucak Mahallesi 910 ada, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 nou parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” 02/02/2016 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

25.01.2015

25.01.2015

ASKIYA ÇIKIŞ TARİHİ 22/01/2016; Altınordu Belediye Meclisince 04/12/2015 tarih 2015/144 sayılı karar no ve Ordu Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/01/2016 tarih 2016/011 sayılı kararı ile uygun görülen, ” Yeni Mahalle 263 nolu adaya ilişkin 1/1000 ölçekli Islah İmar Plan Değişikliği” 22/01/2016 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

24.12.2015

24.12.2015

ASKIYA ÇIKIŞ TARİHİ 24/12/2015; Altınordu Belediye Meclisince 02/10/2015 tarih 2015/129 sayılı karar no ve Ordu Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/12/2015 tarih 2015/315 sayılı kararı ile uygun görülen, ” Şahincili Mahallesi 4830 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” 24/12/2015 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

08.12.2015

08.12.2015

25.11.2015

25.11.2015

ASKIYA ÇIKIŞ TARİHİ 25/11/2015; Altınordu Belediye Meclisince 04/09/2015 tarih 2015/113 sayılı karar no ve Ordu Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/11/2015 tarih 2015/279 sayılı kararı ile uygun görülen, ” Şahincili Mahallesi 6506 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” 25/11/2015 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

07.10.2015

07.10.2015

ASKIYA ÇIKIŞ TARİHİ 07/10/2015; Altınordu Belediye Meclisince 03/07/2015 tarih 2015/104 sayılı karar no ve Ordu Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/09/2015 tarih 2015/230 sayılı kararı ile uygun görülen, ” Şahincili Mahallesi 2661 ada, 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” 07/10/2015 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

ASKIYA ÇIKIŞ TARİHİ 07/10/2015; Altınordu Belediye Meclisince 05/06/2015 tarih 2015/91 sayılı karar no ve Ordu Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/09/2015 tarih 2015/235 sayılı kararı ile uygun görülen, ” Bucak Mahallesi 449. Sokak ve 454. Sokak kesişiminin güneybatısında yer alan park alanına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” 07/10/2015 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

02.10.2015

02.10.2015

ASKIYA ÇIKIŞ TARİHİ 02/10/2015; Altınordu Belediye Meclisince 03/07/2015 tarih 2015/106 sayılı karar no ve  Ordu Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/09/2015 tarih 2015/234 sayılı kararı ile uygun görülen, ” Şahincili Mahallesi 1402 ada, 11 ve 12 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” 02/10/2015 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır. 

25.08.2015

25.08.2015

ASKIYA ÇIKIŞ TARİHİ 25/08/2015; Altınordu Belediye Meclisince 05/06/2015 tarih 2015/94 sayılı karar no ve Ordu Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/08/2015 tarih 2015/199 sayılı kararı ile uygun görülen, ” Cumhuriyet Mahallesi 2839 ada, 5 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” 25/08/2015 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

03.08.2015

03.08.2015

 ASKIYA ÇIKIŞ TARİHİ 03/08/2015; Altınordu Belediye Meclisince 01/04/2015 tarih 2015/68 sayılı karar no ve Ordu Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/05/2015 tarih 2015/138 sayılı kararı ile uygun görülen, ” Karaoluk Mahallesi 112 ada, 3-4 parsel ile 113 ada 32 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” 03/08/2015 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

02.06.2015

02.06.2015

Altınordu Belediye Meclisince 01/04/2015 tarih 2015/49 sayılı karar no ve Ordu Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/05/2015 tarih 2015/136 sayılı kararı ile uygun görülen, ” Bucak Mahallesi 290 ada, 24 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” 02/06/2015 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

ASKIYA ÇIKIŞ TARİHİ 02/06/2015; Altınordu Belediye Meclisince 01/04/2015 tarih 2015/50 sayılı karar no ve Ordu Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/05/2015 tarih 2015/137 sayılı kararı ile uygun görülen, ” Bucak Mahallesi 1215 ada, 5-6 parseller ve 1216 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” 02/06/2015 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

28.04.2015

28.04.2015

ASKIYA ÇIKIŞ TARİHİ 28/04/2015; Altınordu Belediye Meclisince 02/02/2015 tarih ve  2015/16 karar no ve Ordu Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/04/2015 tarih 2015/091 sayılı kararı ile uygun görülen, ” Güzelyalı Mahallesi 770 ada, 5 ve 6 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” 28/04/2015 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

ASKIYA ÇIKIŞ TARİHİ 28/04/2015; Altınordu Belediye Meclisince 13/02/2015 tarih ve 2015/28 karar no ve Ordu Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/04/2015 tarih 2015/097 sayılı kararı ile uygun görülen, ” Karapınar (Karşıyaka) Mahallesi 1472 ada, 1, 2, 3, 4 ve 5 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” 28/04/2015 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

ASKIYA ÇIKIŞ TARİHİ 28/04/2015; Altınordu Belediye Meclisince 02/02/2015 tarih ve 2015/16 karar no ve Ordu Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/04/2015 tarih 2015/091 sayılı kararı ile uygun görülen, ” Güzelyalı Mahallesi 770 ada, 5 ve 6 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” 28/04/2015 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

ASKIYA ÇIKIŞ TARİHİ 28/04/2015; Altınordu Belediye Meclisince 13/02/2015 tarih ve 2015/30 karar no ve Ordu Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/04/2015 tarih 2015/096 sayılı kararı ile uygun görülen, ” Karacaömer Mahallesi 1367 ada, 8, 9, 12, 13 ve 14 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” 28/04/2015 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

ASKIYA ÇIKIŞ TARİHİ 28/04/2015; Altınordu Belediye Meclisince 02/02/2015 tarih ve 2015/16 karar no ve Ordu Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/04/2015 tarih 2015/091 sayılı kararı ile uygun görülen, ” Güzelyalı Mahallesi 770 ada, 5 ve 6 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” 28/04/2015 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

ASKIYA ÇIKIŞ TARİHİ 28/04/2015; Altınordu Belediye Meclisince 13/02/2015 tarih ve 2015/29 karar no ve Ordu Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/04/2015 tarih 2015/095 sayılı kararı ile uygun görülen, ” Uzunisa Mahallesi 124 ada, 1 parsel ve 105 ada, 1 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” 28/04/2015 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

27.04.2015

27.04.2015

ASKIYA ÇIKIŞ TARİHİ 27/04/2015; Altınordu Belediye Meclisince 13/02/2015 tarih 2015/31 karar no ve  Ordu Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/04/2015 tarih 2015/089 sayılı kararı ile uygun görülen, ” Akçatepe Mahallesi 2717 ada, 5 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” 27/04/2015 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

27.03.2015

27.03.2015

ASKIYA ÇIKIŞ TARİHİ 27/03/2015; Altınordu Belediye Meclisince 05/01/2015 tarih 2015/03  karar no ve  Ordu Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/03/2015 tarih 2015/056 sayılı kararı ile uygun görülen, ” Terzili Mahallesi 2228 ada, 10 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” 27/03/2015 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

ASKIYA ÇIKIŞ TARİHİ 27/03/2015; Altınordu Belediye Meclisince 02/02/2015 tarih 2015/015  karar no ve  Ordu Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/03/2015 tarih 2015/066 sayılı kararı ile uygun görülen, ” Akçatepe Mahallesi 1707 ada, 10 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” 27/03/2015 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

ASKIYA ÇIKIŞ TARİHİ 27/03/2015; Altınordu Belediye Meclisince 05/01/2015 tarih 2015/02  karar no ve  Ordu Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/03/2015 tarih 2015/054 sayılı kararı ile uygun görülen, ” Kumbaşı Mahallesi 128 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” 27/03/2015 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

24.02.2015

24.02.2015

ASKIYA ÇIKIŞ TARİHİ 23/02/2015; Ordu Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/02/2015 tarih 2015/027 sayılı kararı ile uygun görülen, ‘’ Taşbaşı  Mahallesi 68 ada,       39 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’’ 23/02/2015 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

ASKIYA ÇIKIŞ TARİHİ 23/02/2015; Ordu Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/02/2015 tarih 2015/032 sayılı kararı ile uygun görülen, ‘’ Cumhuriyet Mahallesi         1568 ada, 24 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’’ 23/02/2015 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

ASKIYA ÇIKIŞ TARİHİ 23/02/2015; Ordu Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/02/2015 tarih 2015/034 sayılı kararı ile uygun görülen, ‘’ Karacaömer Mahallesi 156 ada, 34 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’’ 23/02/2015 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

27.01.2015

27.01.2015

ASKIYA ÇIKIŞ TARİHİ 22/12/2014; Ordu Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/12/2014 tarih 2014/190 sayılı kararı ile uygun görülen, ‘’ Şahincili Mahallesi               2682 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’’ 23/01/2015 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

26.01.2015

26.01.2015

ASKIYA ÇIKIŞ TARİHİ 23/01/2015; Ordu Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/01/2015 tarih 2014/009 sayılı kararı ile uygun görülen, ‘’ Güzelyalı Mahallesi 20 ada,       15 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’’ 23/01/2015 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

ASKIYA ÇIKIŞ TARİHİ 23/01/2015; Ordu Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/01/2015 tarih 2014/009 sayılı kararı ile uygun görülen, ‘’ Şahincili Mahallesi 1042 ada,       7 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’’ 23/01/2015 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

ASKIYA ÇIKIŞ TARİHİ 23/01/2015; Ordu Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/01/2015 tarih 2014/009 sayılı kararı ile uygun görülen, ‘’ Şahincili Mahallesi 2512 ada,       17 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’’ 23/01/2015 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

30.12.2014

30.12.2014

ASKIYA ÇIKIŞ TARİHİ 30/12/2014; Ordu Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/12/2014 tarih 2014/196 sayılı kararı ile uygun görülen, ‘’ Taşbaşı Mahallesi 496 ada,       6 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’’ 30/12/2014 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

23.12.2014

23.12.2014

ASKIYA ÇIKIŞ TARİHİ 23/12/2014; Ordu Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/12/2014 tarih 2014/193 sayılı kararı ile uygun görülen, ‘’ Bucak Mahallesi 853 ada,         2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’’ 23/12/2014 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

ASKIYA ÇIKIŞ TARİHİ 23/12/2014; Ordu Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/12/2014 tarih 2014/191 sayılı kararı ile uygun görülen, ‘’ Akçatepe Mahallesi 1261 ada,     1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’’ 23/12/2014 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

ASKIYA ÇIKIŞ TARİHİ 23/12/2014; Ordu Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/12/2014 tarih 2014/199 sayılı kararı ile uygun görülen, ‘’ Şahincili Mahallesi 1785 ada,     25 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’’ 23/12/2014 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

22.12.2014

22.12.2014

ASKIYA ÇIKIŞ TARİHİ 22/12/2014; Ordu Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/12/2014 tarih 2014/190 sayılı kararı ile uygun görülen, ‘’ Kumbaşı Mahallesi 1842 ada,  1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’’ 22/12/2014 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

ASKIYA ÇIKIŞ TARİHİ 22/12/2014; Ordu Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/12/2014 tarih 2014/192 sayılı kararı ile uygun görülen, ‘’ Selimiye Mahallesi 599 ada,     26 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’’ 22/12/2014 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

03.12.2014

03.12.2014

ASKIYAÇIKIŞ TARİHİ 03.12.2014; Ordu Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.11.2014 tarih 2014/151 sayılı kararı ile uygun görülen “ Şirinevler Mahallesi 1576 ada, 1 ve 2 parseller; 1885 ada, 1 parsellerine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” 03.12.2014 günü Müdürlüğümüzün ilan panosuna asılmıştır.