Altınordu Belediyesi

e-Vatandaş

"Özelleştirilmiş İnteraktif Vatandaş Portalı"

Evlendirme Memurluğu

EVLENMEK İÇİN BAŞVURUDA BULUNAN ÇİFTLERDEN İSTENİLEN BELGELER

Memurluğumuza evlenme başvurusunun yapılabilmesi için çiftlerin birlikte gelmesi ve en az birinin Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içerisinde ikamet etmeleri, tümü aynı 4 (dört) adet vesikalık fotoğraf ve kimlikleri ile birlikte memurluğumuza başvuru yapmaları gerekmektedir. Sağlık raporu evrakı aile hekimleri tarafından temiz edilecektir. Diğer belgeler müdürlüğümüz tarafından verilecektir.

1-NÜFUS CÜZDANLARI

Resimli, Son(10) yıl içerisinde değiştirilmiş, , okunaklı T.C. Kimliği.(Başka bir kimlikle başvuru yapılamaz.)

 

2-RESİM

Son 6 (altı) ay içerisinde ön cepheden çekilmiş, (Bayanlarda alın, çene ve yüz tamamen görünmek kaydıyla başörtülü olabilir),poz üniforma, poz veya pul resim olmayan (fotokopi veya bilgisayarda çoğaltılan resimler kullanılmayacaktır.) tümü aynı 4 (dört) adet  vesikalık fotoğraf.

 

3-EVLENME YAŞI

18 Yaşını doldurmuş olmak gerekmektedir. Doldurmamış iseler:

  • 17 yaşını doldurmuş ise; anne ve babanın imzalı izinleri ile,
  • 16 yaşını doldurmuş ise; mahkemenin vereceği “evlenebilir kararı” ile evlenme başvurusu yapılır.

 

4-SAĞLIK RAPORU (Evlendirme memurluğumuzdan çıkartılmaktadır.)

Aile hekimleri ve Toplum Sağlık Merkezlerinden alınacak, resimli mühür ve imza ile tasdikli, genelgenin gereği tetkiklerin yapıldığına dair bilgileri kapsayan ve son 6 (altı) ay içerisinde alınmış belgelerdir.

 

5-EVLENME EHLİYET BELGESİ (Evlendirme memurluğumuzdan çıkartılmaktadır.)

Açıklama:

Evlendirme memurluğumuz KPS sistemine bağlı olup sistem arızaları durumunda evlenme ehliyet belgesi nüfus müdürlüğümüzden temin edilecektir.

 

6-ÖZEL BELGELER

İDDET KARARI:

Medeni durumu değişen bayanların, tescil tarihinden itibaren 300 (üç yüz) günlük evlenme yasağının mahkeme kararı ile kaldırılması.

 

BEKÂRLIK VE DOĞUM BELGESİ:

Yabancı uyruklu başvuru sahiplerinin  hazırlaması gereken belgedir. Noter onaylı pasaport çevirileri gerekmektedir. Hangi şartları kapsadığı konusunda memurluğumuzdan bilgi alınabilir.​

 

ÇOK DİLLİ EVLENME EHLİYET BELGESİ:

Kendi ülkelerinden ve Türkiye’deki Konsolosluklardan alınan doğum belgesi-bekârlık belgesi, evlenme ehliyet belgesi ve ikamet tezkerelerindeki yazı karakterleri ile pasaporttaki yazı karakterlerinin aynı olması zorunludur. Aksi takdirde evraklar kabul edilmeyecektir.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün 19.12.2011 tarihinde yayınlamış olduğu mevzuat uygulaması yazısına göre 2. maddesinde belirtilen “tarafların birinin Türk vatandaşı diğerinin yabancı olması halinde ise çok dilli Evlenme Ehliyet belgesi verilecektir” der.
Bu nedenle; Nüfus müdürlüğünden versiyon 2  Çok dilli Evlenme Ehliyet Belgesi almaları gerekmektedir.​

VEKALETNAME :

Evlenecek çiftlerin beraber gelmeleri veya gelemeyen adayın vekâlet vermesi zorunludur. Bunun için noterden ÖZEL VEKÂLETNAME düzenlenmesi ve bu vekâletnamede VEKÂLET VEREN ile VEKİLİ ve EVLENECEĞİ KİŞİNİN tam kimliği ile evlenme işlemlerinin yürütülmesi için verilmiş olduğu açıkça belirtilmesi şarttır. Evlendirme yönetmeliği Madde 17. Vekâletnamede kişilerin nüfus cüzdan fotokopileri arka sayfada onaylı olmalıdır. Nüfus cüzdan fotokopileri Nüfus cüzdanı bilgilerine göre olmalıdır.
(Sürücü Belgesi / Pasaport dökümü bilgileri kesinlikle kabul edilmez.)