Altınordu Belediyesi

e-Vatandaş

"Özelleştirilmiş İnteraktif Vatandaş Portalı"

BELEDİYE İşlemleri

ASKIYA ÇIKIŞ TARİHİ 26.05.2023 Altınordu Belediye Meclisince 01/03/2023 tarih 20223/21
sayılı karar no ile uygun görülen ve Ordu Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/02/2023 tarih 2023/56
sayılı ve 14.04.2023 tarih 2023/154 sayılı kararları ile değişitirilerek onaylanan, '' Revizyon uygulama imar planı paftalarında muhtelif ada/parsellerde alınan komisyon kararları sehven hatalı işlenmiş olup bu
ada/parsellerdeki talep edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklikleri'' 26.05.2023 günü
askıya çıkarılmıştır.