Altınordu Belediyesi

e-Vatandaş

"Özelleştirilmiş İnteraktif Vatandaş Portalı"

CUMHURİYET MAHALLESİ ARSA SATIŞI

İlimiz Altınordu İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 2477 ada 11 parselde bulunan Mülkiyeti Altınordu Belediyesi adına kayıtlı 3.900,00m² yüzölçümlü tapuda ''arsa vasıflı'' imar planı içerisinde Ayrık Nizam Konut Alanı olarak ayrılmış taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince kapalı teklif usulü (artırma)  ile satışı yapılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır.

CUMHURİYET MAHALLESİ ARSA SATIŞI İLAN METNİ