Altınordu Belediyesi

e-Vatandaş

"Özelleştirilmiş İnteraktif Vatandaş Portalı"

AİLE DANIŞMA VE YAŞAM MERKEZİ

Projenin Amacı ve Özeti

Aile Danışma Merkezi toplumun ve ailenin gelişmesi için; bireyin katılımcı, üretken ve kendine yeterli hale gelmesi amacıyla koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici işlevlerini, gerekirse diğer kuruluşlar ve gönüllü işbirliği içerisinde sunmakla görevli bulunan gündüzlü sosyal hizmet yapmaktır.

Projenin Ortaya Çıkma Gerekçesi (Arka Plan)

6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin önlenmesine dair kanunun gerektirdiği şekilde kadın ve ailenin korunmasına yönelik çalışmalar yapmak. Sosyal Belediyecilik anlayışı ile ilçemizdeki ailelerin sorunlarını çözmek, rehberlik ve danışmanlık yapmak, destek planları hazırlamak, psikolojik ve hukuki destek vermek  projenin ortaya çıkma gerekçesidir.

Proje Kapsamında Yapılması Planlanan Faaliyetler

  • Danışma merkezine başvuran kadın, aile ve çocuklara gerekli bilgilendirmeleri yaparak rehberlik ve danışmanlık hizmeti vermek.
  • Merkeze başvuran kadınların ihtiyaçlarını belirleyip bireysel destek planları hazırlamak.
  • Kadınlara yönelik toplantılarda, kadına yönelik şiddet, çocuk, ihmal  ve istismarı, cinsel gelişim, çocuk sağlığı ve bakımı vb. konularda eğitimler vererek gurup ve bireysel çalışmaları yapmak, psikolojik ve hukuki destek sağlamak ve bu çalışmaları raporlandırmak.
  • Kadınların güçlendirilmesi ve sosyal hayata katılımı konusunda açılacak mesleki kursları ve eğitim programlarını organize etmek.
  • Kadın istihdamının artırılmasına yönelik merkezi hükümetin birimleri, diğer kurumlar ve özel sektörle işbirliği imkanlarını araştırmak.
  • Ailelere profesyonel psikolojik danışmanlık  hizmeti verilmesi konusundaki işleri organize etmek.
  • Ailenin korunması ve güçlendirilmesiyle ilgili her türlü çalışmaya öncülük etmek.

Proje Sonucunda Elde Edilecek Sonuçlar (Proje Çıktıları)

  • Ailelerin korunması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi sağlanacak.
  • Kadın istihdamının artması sağlanacak.
  • Verilecek olan eğitimler sayesinde kadınların, ailelerin,  sosyal hayata katılımının kolaylaştırılması sağlanacak.